Inauguracja nowego roku szkolnego  2018/19

 

3 września w poniedziałek w naszej szkole odbyło się uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2018/19, zainaugurowane mszą św. w kościele MB Wspomożenia Wiernych w Dobczycach. Uroczystość poprowadził przewodniczący Samorządu Uczniowskiego Bartłomiej Bodzioch wraz z Pauliną Słodką, a wzięła w niej udział społeczność „Tischnera” oraz zaproszeni goście: wicestarosta Powiatu Myślenickiego Tomasz Suś, komendant powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Myślenicach Sławomir Kaganek oraz przewodnicząca Rady Rodziców w Zespole Szkół Irena Stawicka.

Podczas uroczystości dyrektor dobczyckiego „Tischnera”, Bogusław Lichoń, zwracając się do społeczności szkolnej, m.in. życzył osiągnięć i sukcesów w nadchodzącym roku, wyraził również wdzięczność Starostwu Powiatowemu za troskę i zaangażowanie w modernizację i rozwój bazy sanitarnej, sportowej i dydaktycznej naszego Zespołu, słowa podziękowania skierował także ku Radzie Rodziców.

Do naszego Zespołu Szkół w br. szkolnym dołączyło 240 uczniów, którzy podejmą naukę w ośmiu oddziałach klas pierwszych (2 klasy liceum, 4 technikum i 2 branżowej szkoły I stopnia).

Po uroczystości odbyły się spotkania młodzieży szkolnej z wychowawcami.

Praktyki w Londynie

Back to top