21 września 2018 r. miało miejsce uroczyste otwarcie i poświęcenie wielofunkcyjnego boiska sportowego przy Zespole Szkół im. ks. Józefa Tischnera w Dobczycach.

Gościem specjalnym wydarzenia był znany i lubiany Dj Gromee, reprezentant Polski na ostatnim konkursie Eurowizji.

Dyrektor Zespołu Szkół - Bogusław Lichoń w swoim przemówieniu dziękował osobom i instytucjom które przyczyniły się do powstania obiektu: Marszałkowi Województwa Małopolskiego - Panu Jackowi Krupie, Zarządowi na ręce Pana Grzegorza Lipca, którzy na ten cel wyasygnowali kwotę blisko 195 tys. zł., Staroście Powiatu Myślenickiego Józefowi Tomalowi oraz Wicestaroście Powiatu Myślenickiego Tomaszowi Susiowi, Zarządowi na ręce Pana Bolesława Pajki oraz Pani skarbnik - Marii Niżnik za przyznanie z budżetu powiatu myślenickiego  kwoty 265 tys. zł.

Podziękowania zostały skierowane również do: Rady Rodziców Zespołu Szkół za doposażenie w sprzęt niezbędny do funkcjonowania boiska w kwocie 5 tys. zł. , wykonawcy boiska - Pana Andrzeja Jąkały oraz inspektora nadzoru - Pana Marcina Łapy.

DZIĘKUJEMY sponsorom wydarzenia: p. Stanisławowi Bisztydze wiceprezesowi Zarządu Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. Kraków, p. Julianowi Pudlikowi, Przedsiębiorstwo Budownictwa Ogólnego Generalbud Dobczyce, p. Janowi Hartabusowi - Złoty Kłos, p. Kazimierzowi Leśniakowi, prezesowi GS Samopomoc Chłopska.

Boisko jest dopełnieniem kompleksu sportowego, które obok sali gimnastycznej, sali do tenisa stołowego, sali do ćwiczeń ogólnorozwojowych, siłowni, boiska do koszykówki, siatkówki, piłki plażowej będzie dawało większe możliwości do uprawiania różnych gier zespołowych.

                                                                   Zespół Szkół im. ks. J. Tischnera

Praktyki w Londynie

Back to top