Już po raz piąty w Zespole Szkół im. ks. Józefa Tischnera 28 listopada 2018 r. odbył się Festiwal Zawodów. Festiwal został przygotowany przez Pawła Kniaziowskiego – doradcę zawodowego i kierownika warsztatów szkolnych, Pawła Słowika – kierownika kształcenia praktycznego oraz dyrekcję i nauczycieli przedmiotów zawodowych ZS.

Festiwal Zawodów skierowany jest przede wszystkim do przedsiębiorców i zakładów zlokalizowanych w najbliższej okolicy, uczniów naszej szkoły oraz kończących naukę gimnazjalistów i uczniów klas ósmych szkół podstawowych .

Celem Festiwalu jest przedstawienie oferty i charakteru produkcji okolicznych firm i zakładów uczniom wchodzącym w najbliższym czasie na rynek pracy a także oferty kształcenia technicznego i zawodowego w Zespole Szkół im. ks. Józefa Tischnera w Dobczycach.

W tegorocznej edycji, ze względu na specyficzną sytuację związaną z reformą edukacji gościliśmy uczniów trzecich klas Gimnazjum im. Jana Pawła II w Dobczycach oraz klas ósmych ze Szkół Podstawowych w Dobczycach - nr.1 i 2, Stadnikach, Dziekanowicach, Nowej Wsi, Kornatce, Brzączowicach, Glichowie i Czasławiu, przed którymi stoi trudny wybór dalszej ścieżki kształcenia.

Młodzież odwiedzająca naszą szkołę wzięła udział w warsztatach zawodoznawczych w zakresie gastronomii, mechatroniki i eletryki, informatyki, fryzjerstwa i budownictwa.

Mamy nadzieję, że uzyskane u nas informacje pomogą dokonać im prawidłowych decyzji w najbliższej przyszłości.

Sala gimnastyczna naszej szkoły od samego rana była wypełniona uczniami i pracownikami firm instalującymi swoje stanowiska wystawowe. O godzinie 9.45 dyrektor ZS Bogusław Lichoń dokonał uroczystego otwarcia trzeciej edycji imprezy, po czym rozpoczęły się kolejne prezentacje dla uczniów.

Burmistrz Gminy i Miasta Dobczyce Pan Tomasz Suś skierował do młodzieży słowa dotyczące aktywnego poszukiwania pracy i planowania ścieżki zawodowej. .

Gościliśmy także ponownie Panią Renatę Przałę wicedyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Myślenicach oraz reprezentujące dobczycką filię Panie Joannę Kalembę i Iwonę Urbaniak, które przedstawiły wyniki badania Barometr Zawodów.

Cieszymy się, że w każdej edycji Festiwalu rośnie zainteresowanie okolicznych firm nasza imprezą i na trzeciej edycji naszym uczniom poświęcili czas;

·         Pani Ewa Łucyszyn i Pan Rafał Pilch zaprezentowałi zakład produkcyjny ES SYSTEM NT w Dobczycach,

·         Pan Pana Jerzego Klapper– dyrektor generalny reprezentujący kolejny zakład z dobczyckiej strefy - SIGMA – ELEKTRO

·         przedstawicielem największego dobczyckiego zakładu - WAWEL SA była Pani Magdalena Polczyk- dyrektor personalna i Pani Aneta Figura – specjalista z działu rekrutacji i rozwoju

·         Pani Anna Wojas i Pan Dominik Piwowarczyk przybyli do nas również z dobczyckiego zakładu ALPHA TECHNOLOGY

·         Panie Izabela i Magdalena Laszczak przedstawiły zakres działalności firmy LARKIS

·         Po raz kolejny mieliśmy przyjemność gościć także przedstawicieli grupy ANIMEX

 Panią Ewelinę Matyjaskiewicz i Pana Mateusza Wierzbę,

·         Pan Julian Pudlik opowiedział o działalności firm z branży budowlanej reprezentując GENERALBUD.

Poza częścią dotyczącą działalności zakładów produkcyjnych po raz pierwszy naszym uczniom zaprezentowały się służby czyli Policja i Straż Pożarna. Uczniowie liceum mieli możliwość zapoznać się z warunkami dotyczącymi rekrutacji do tych służb od Pana Komendanta Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Myślenicach bryg.Sławomira Kaganka, którego wspierałą Pani kpt. Agnieszka Siepak oraz Pana Dawida Wietrzyka – oficera prasowego i Pani Agnieszki wańdy reprezentujących KP Policji w Myślenicach.

Dodatkowym blokiem tematycznym V Festiwalu Zawodów były warsztaty z zakresu poradnictwa zawodowego prowadzone dla uczniów liceum ogólnokształcącego przez Panie Jolantę Horwat i Anetę Mistarz z myślenickiego Młodzieżowego Centrum Kariery

                                                                                    Paweł Kniaziowski

Praktyki w Londynie

Back to top