Uczniowie Liceum Ratowniczego w naszym ZS wnoszą spory wkład pracy społecznej na rzecz lokalnej społeczności. W podziękowaniu za ich aktywność i zaangażowanie stowarzyszenie KAT przekazało uczniom Liceum Ratowniczego 2 pulsoksymetry oraz resuscytator dla dorosłego i dziecka. Sprzęt zostanie wykorzystany podczas zajęć z "ćwiczeń ratowniczych" oraz podczas imprez, w trakcie których  młodzież będzie dbała o bezpieczeństwo uczestników. Również Fundacja Dobczyckie Centrum Wsparcia nagrodziła pracę i szerzenie wiedzy tischnerowskich ratowników wśród młodych pokoleń w Szkole Podstawowej w Dziekanowicach oraz Szkole Podstawowej nr 1 w Dobczycach. Maturzyści, którzy wspierali prowadzenie zajęć w ramach korpusu kadetów zostali obdarowani koszulkami opiekunów kadetów oraz zaświadczeniem, potwierdzającym udział w odbytych szkoleniach.

Uczniowie Liceum Ratowniczego z klasy 3lO2 otrzymali emblematy " Ratownika" oraz "Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy ", natomiast ratownicy przedmedyczni, którzy aktywnie wspierają zabezpieczenia przedmedyczne i medyczne oraz pokazy pierwszej pomocy w ramach działalności stowarzyszenia Malta Służba Medyczna uzyskali emblematy struktur maltańskich. Pierwszoklasiści, którzy zadeklarowali wstąpienie do stowarzyszenia dostali unikatowe smyczki maltańskie, a uczestnicy kursu pierwszej pomocy przedmedycznej maseczki do RKO.

                                                  Źródło: Liceum Ratownicze w Zespole Szkół

Praktyki w Londynie

Back to top