„Tischnerowską” młodzież zachęcamy do udziału w konkursie fotograficznym!

Zadaniem uczestników konkursu jest wykonanie zdjęcia, promującego czytanie,  w dowolnym miejscu (np. w pomieszczeniu, plenerze,

z dowolną książką). Do konkursu mogą być zgłoszone przez jednego uczestnika maksymalnie 3 zdjęcia.

Szczegółowe informacje i regulamin w bibliotece szkolnej

Praktyki w Londynie

Back to top